Obavijest o pokretanju Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti europske unije, referentnog broja FSEU.JID.

VAŽNO - 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, da se s danom 10. ožujka 2023. godine zaključno u 15:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ , https://strukturnifondovi.hr/

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i države imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije objavilo je:

Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU)

Svrha jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Prijavitelji se mogu prijaviti Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), u ovisnosti o vrsti operacije i području potresa, a kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilozima 1-12 koji se mogu pronaći na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/.

Kontakt

e-pošta: fseu@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Zagrebačka županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), za operaciju „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području obrazovanja“, vezano uz potres iz ožujka 2020. godine (Prilog 6), trenutačno nije u mogućnosti zaprimati prijave putem sustava e-prijava zbog nadogradnje sustava koji neće biti u funkciji za vrijeme trajanja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, već je prijavu moguće podnijeti putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Odsjek za obnovu
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 Zagreb.

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv FSEU – Jednostavna izravna dodjela te naziv i adresa prijavitelja.

Dokumenti