Javni poziv za sufinanciranje razvoja mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2020. godini – WiFi 4 Smart Green Ring

Javni poziv se ovime u potpunosti zatvara s danom 29. svibnja 2020. godine zbog utroška namjenskih sredstava iz Proračuna Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Kontakt

Kontakt: 01/6009-467

e-mail: daria.komorcec.modrusan@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti