Javni poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2020. godini

Javni poziv se zatvara s danom 29. svibnja 2020.g. za jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije, zbog utroška namjenskih sredstava iz Proračuna Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Javni poziv ostaje otvoren samo za pravne osobe koje djeluju na području Županije, kojima je jedini osnivač ili jedan od suosnivača Županija, do 30. rujna 2020. godine, u 14,00 sati ili do utroška sredstava u Proračunu Zagrebačke županije za 2020. godinu.

Kontakt

Kontakt: 01/6009-467

e-mail: daria.komorcec.modrusan@zagrebacka-zupanija.hr

Napomena

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem sustava „e-prijave“ na poveznici www.eprijave.hr

Dokumenti