Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2017. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU

Kontakt

tel. 01/6052-860

Napomena

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine

Dokumenti