Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Zagrebačke županije održat će se u utorak, 5. srpnja 2022. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ivana Lučića 2a, VI. kat, dvorana br. 1) s početkom u 15:00 sati.