Dobrovoljno darivanje krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za zaposlenike Zagrebačke županije i Hrvatske lutrije održat će se u srijedu, 10. veljače 2021. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72, V. kat, dvorana 17) od 8:00 do 14:00 sati, s pauzom od 11-11:30 radi dezinfekcije prostora.