Obilazak potresom pogođenih područja

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić sa suradnicima obići će danas, 30. prosinca 2020. godine potresom pogođena područja:

u 12:30 sati oštećene ceste u Hruševcu (općina Kravarsko)
u 13:30 sati oštećenu OŠ u Pokupskom (Pokopusko 37a)
u 14:30 sati oštećenu crkvu i društveni dom u Lučelnici (Općina Pisarovina)