Završna konferencija projekta „In cultura veritas“

Završna konferencija prekograničnog projekta „In cultura veritas“ održat će se u srijedu, 25. studenog 2020. godine s početkom u 10:00 sati putem aplikacije Zoom.

Pozivamo sve zainteresirane novinare koji žele pratiti konferenciju da se jave na email adresu helena.cermak@zagrebacka-zupanija.hr do utorka, 24. studenoga 2020. godine do 12:00 sati kako bi dobili potreban link za praćenje.

Cilj projekta bio je stvaranje nove i inovativne prekogranične turističke destinacije koja će povezati područje Zagrebačke županije sa slovenskim subregijama Obsotelje i Kozjansko.

Uz Zagrebačku županiju kao vodećeg partnera, ostali hrvatski partneri u projektu su Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i Muzejski dokumentacijski centar (MDC), dok su partneri na slovenskoj strani Razvojna agencija Sotla, Občina Šmarje pri Jelšah i Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.

Ukupna vrijednost projekta bila je nešto više od milijun eura, od čega je 85% sufinancirano sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.