Dobrovoljno darivanje krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za zaposlenike Zagrebačke županije i Hrvatske lutrije održat će se u petak, 14. veljače 2020. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72, V. kat, dvorana 17) od 8:00 do 13:00 sati.