Dobrovoljno darivanje krvi

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi za zaposlenike Zagrebačke županije i Hrvatske lutrije održat će se u petak, 11. listopada 2019. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72/V, dvorana 17) od 08:00 do 13:00 sati.