Očuvanje tradicionalnih voćnih vrsta i sorti

Predstavljanje projekta „Očuvanje i revitalizacija tradicionalnih voćnih vrsta i sorti na području Zagrebačke županije“ održat će se u srijedu, 20. ožujka 2019. godine u prostorijama Zagrebačke županije (Ulica grada Vukovara 72/5, dvorana 17) s početkom u 10:00 sati.