Primopredaja novih sanitetskih vozila

Primopredaja ključeva 5 novih vozila za sanitetski prijevoz održat će se u utorak, 15. siječnja 2019. godine ispred Ispostave Zavoda za hitnu medicinu u Svetom Ivanu Zelini (Bocakova 5) s početkom u 12:00 sati.

U ime Zagrebačke županije ključeve će predati župan Stjepan Kožić.